Skjerming av Nasjonalt ankomstsenter og andre nyopprettede akuttmottak


UDI er nå i en beredskapssituasjon og UDI sentralt har satt krisestab som følge av situasjonen i Ukraina og mulig stor flyktningstrøm.

Published: 02.03.2022 - Last changed: 24.03.2022

I samråd med våre samarbeidspartnere, anser UDI det nødvendig å skjerme aktørene og kjernefunksjonen på de nyopprettede akuttmottakene og Nasjonalt ankomstsenteret fra eksterne aktiviteter.

  • Eksterne besøk/befaringer til ankomstsenteret må utsettes inntil videre, med mindre det er snakk om aktiviteter og besøk som er viktige for kjerneoppgavene på ankomstsenteret.
  • Henvendelser om ankomstene skal rettes til UDI sentralt.
  • Registrerte ankomsttall blir oppdatert daglig på udi.no.

Did you find what you were looking for?