UDI har kontaktet 17 715 briter


UDI har i løpet av høsten sendt e-post til 17 715 briter som oppholder seg i Norge, om at overgangsperioden etter brexit ender 31. desember og hvordan de skal søke tillatelse eller bestille oppholdskort.

Published: 20.12.2021

Etter at Storbritannia gikk ut av EU og EØS har briter i Norge og deres familier fått bli under fortsatt samme vilkår i en overgangsperiode. Men 31. desember er det slutt på det.

Det har de aller fleste britene fått med seg. I midten av desember har 18 223 britiske borgere enten søkt en tillatelse eller bestilt et oppholdskort, etter de nye reglene.

- Av alle søknadene har vi om lag tusen søknader fortsatt til behandling hos oss. Det er også noen briter som venter på oppmøtetid hos politiet for å få oppholdskort. Men alle som har søkt, kan få bli i Norge til det er tatt en endelig avgjørelse i saken, sier Karl Erik Sjøholt, direktør for Opphold.

For de få som av ulike årsaker ikke har søkt, kan UDI gjøre unntak fra fristen dersom det foreligger rimelige grunner til at fristen ikke ble overholdt.

Hvis man ikke har fått de endelige dokumentene, kan man fremdeles bekrefte retten til å være i Norge med andre dokumenter, som for eksempel kvittering for innlevert søknad om oppholdstillatelse.

Did you find what you were looking for?