UDI legger om saksbehandlingen


Fra nyttår legger UDI om saksbehandlingen for at nye søknader om opphold skal kunne bli behandlet raskere enn i dag.

Published: 15.12.2021

- Fra nyttår skal vi se på nye oppholdssaker fortløpende og vurdere om de kan behandles direkte, om vi skal kontakte søkeren hvis noen opplysninger mangler eller om de må inn i et annet saksløp, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt.

Dette vil gjelde for de fleste sakstyper om oppholdstillatelse, men ikke alle. UDI vil legge ut mer informasjon om ventetider for de enkelte sakstypene senest innen utgangen av februar 2022.

UDI har mange ubehandlete saker på grunn av endringen i 2020 som gjør at man kan ha to statsborgerskap og siste års innreiserestriksjoner på grunn av koronapandemien.

Målet med omleggingen er å arbeide mer effektivt. Hvis en kurant sak blir liggende for lenge, kan noe av informasjonen løpe ut på dato. Da vil saksbehandlingen kunne bli mindre effektiv, og det vil øke pågangen til veiledningstjenesten.

Samtidig som UDI legger om saksløpet for nye oppholdssaker, vil en overvekt av saksbehandlerne fortsatt arbeide med de eldre sakene.

- Men fordi vi nå skal se på de nye sakene raskt etter at vi har fått dem, vil de som allerede har søkt, oppleve at noen av de nye søkerne får raskere svar enn dem selv, sier Sjøholt.

Did you find what you were looking for?