UDI tildeler rammeavtaler for drift av basismottak


UDI har tildelt rammeavtaler for drift av basismottak til 14 ulike aktører. Rammeavtalene er fordelt på UDIs fem regioner. Blant aktørene er det åtte private, ti kommunale og to ideelle organisasjoner.

Published: 04.07.2019

- UDI etablerer nå parallelle rammeavtaler med flere fremtidige leverandører som kan bistå oss med å utvikle og effektivisere mottakstjenestene, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg. Når UDI får behov for mottaksplasser i fremtiden, vil vi på en enklere måte kunne be om tilbud fra de aktørene vi har inngått rammeavtaler med, sier Wilberg.

Rammeavtalen gir aktørene mulighet til å delta i UDIs fremtidige mini-konkurranser om etablering av mottak og mottaksplasser. Med andre ord må en leverandør først vinne en mini-konkurranse før det kan etableres et mottak.

Det kommer færre asylsøkere enn noen gang, men det er likevel viktig for UDI at de som skal drive mottakene raskt kan bidra til en oppbygging av kapasitet om denne trenden skulle snu. I dag har vi 20 ordinære mottak, to mottak for enslige mindreårige og fire tilrettelagte avdelinger.

- Med basismottakene vil vi få mer langsiktige avtaler med aktører som kan utvikle tjenestene sammen med oss. Rammeavtalene vil dessuten gi oss større fleksibilitet med mulighet til å etablere flere plasser raskt ved behov, sier Wilberg.

UDI er fornøyd med at det var reell konkurranse om rammeavtalene, og at det kom mer enn fem tilbydere per region. Vi fikk inn totalt 40 tilbud fra 20 forskjellige tilbydere. Flere av tilbyderne leverte tilbud i tre eller flere regioner.

Kriteriene for tildelingen var pris, oppdragsforståelse og bemanning.

Følgende 14 aktører har fått tildelt rammeavtale med UDI:

Bankplassen AS
Engerdal kommune
Hero Norge AS
KF Innvandrarsenteret i Flora
Kristiansand kommune
Levanger kommune
Link AS
Nome kommune
Nord-Norsk Mottakssenter AS
Norsk Folkehjelp
Ostra Consult AS
Setermoen mottak AS
Steinkjer kommune
Stiftelsen Sana

Vi gjør oppmerksom på at det er en karensperiode/klageperiode før tildelingen er endelig.

 

 

Did you find what you were looking for?