Situasjonen i Ukraina


UDI følger situasjonen i Ukraina tett og vurderer løpende spesielle tiltak for borgere fra Ukraina som er i Norge eller har søkt om opphold i Norge.

Published: 23.02.2022

Når det gjelder asylankomster er UDI til enhver tid forberedt på å håndtere økte ankomster av asylsøkere.

UDI publiserer daglige tall her: Registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere de siste syv dager (2022) - UDI

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?