Under to tusen beboere i mottak


For første gang siden utgangen av 1997 bor det nå under to tusen beboere i UDI sine asylmottak.

Published: 30.11.2020 - Last changed: 04.12.2020

(Oppdatert under mellomtittelen Nye basismottak med to ny kontrakter i Bardu og Kristiansand kommuner.)

Ved utgangen av sist uke tippet antallet beboere under to tusen, og det bor nå 1 953 personer i UDI sine asylmottak. Det er en nedgang fra 2 510 beboere ved årets begynnelse. UDI har nå 23 asylmottak, inkludert transittmottak og Nasjonalt ankomstsenter.

- De siste årene har det kommet langt færre asylsøkere per år enn hva som var normalt før 2015. Dette er blitt forsterket i år på grunn av koronapandemien og reiserestriksjoner, samtidig som beboere jevnlig blir bosatt i kommunene eller må returnere, sier avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Hun sier at smittevernhensyn prioriteres i alt UDI gjør. - Vi har etablert tett dialog med lokale smittevernmyndigheter for å forebygge smitte både i hvert enkelt mottak og ved flytting. Vi gjør løpende vurderinger for å sette inn tiltak. God informasjon til beboere og mottak er høyt prioriterti tillegg har vi økt kapasitet mottakene for å bedre den sosiale distansen mellom beboerne, sier Fløtre.

Nytt mottakssystem 

UDI har i år innført et nytt mottakssystem med både mottak som har langvarige driftskontrakter, såkalte basismottak, og vil etablere mottak med mer kortvarige kontrakter som skal håndtere det varierende behovet for mottakskapasitet.

- Vi har allerede opprettet ni slike basismottak, og over nyttår skal vi lyse ut rammeavtaler for de kortvarige kontraktene, sier Fløtre.

Det nye mottakssystemet gir mer forutsigbarhet både for driftsoperatørene, ansatte, beboere, vertskommunene og UDI. Samtidig vil dette gi oss større fleksibilitet til å håndtere situasjoner hvis det på kort tid kommer mange asylsøkere.

Nye basismottak

  • Bankplassen AS, Hadsel kommune i Nordland 
  • Stiftelsen Sana, Tingvoll kommune i Møre og Romsdal 
  • Kinn utdannings- og ressurssenter (kommunalt foretak), Kinn kommune i Vestland 
  • Stiftelsen Sana, Nord-Fron kommune i Innlandet 
  • Nome kommune, Nome kommune i Vestfold og Telemark 
  • Hero Norge AS, Trondheim kommune, Trøndelag (åpner 1. desember)
  • Hero Norge AS, Ringsaker kommune, Innlandet (åpner 15. desember)
  • Setermoen mottak AS, Bardu kommune, Troms og Finnmark (åpner 1. januar 2021)
  • Kristiansand kommune, Kristiansand kommune, Agder (åpner 1. januar 2021)

Alle ni mottakene har 150 plasser hver. De fire nederste mottakene i listen har i tillegg 20 plasser i en tilrettelagt avdeling.

Mottaket i Kristiansand fungerer også som et integreringsmottak, sammen med mottaket i Steinkjer.

Nasjonalt ankomstsenter

Nasjonalt ankomstsenter åpnet 2. november. Her skal nyankomne asylsøkere bo i tre uker, mens UDI og politiet behandler søknadene deres. Siden all saksbehandling, helsesjekk og intervjuer foregår under ett tak, er målet at sju av ti asylsøkere skal få saken sin avgjort mens de bor i ankomstsenteret.

- Dette er et mål vi må strekke oss etter for å klare. Hensikten er at det skal ta kortere tid før en asylsøker får opphold og skal bosettes eller får avslag og skal returnere til hjemlandet, sier Fløtre. Vi vil være i en innkjøringsperiode nå framover og det er heller ikke tvil om at pandemien gir utfordringer.

Ankomstsenteret har også en beredskapsfunksjon og kan skaleres opp i en masseankomstsituasjon. De ti første dagene bor alle nyankomne asylsøkere i karantene i senteret.

Did you find what you were looking for?