Utflytting fra OCC i september


UDI flytter ut overføringsflyktningene ved Oslofjord Convention Center (OCC) i løpet av september.

Published: 03.09.2021

UDI har inngått avtaler om 200 plasser i Hå, 250 plasser i Porsgrunn og 250 plasser i Sunndal. Ved behov kan det bli aktuelt å inngå en tilsvarende avtale et fjerde sted. I tillegg vil UDI utvide antall plasser ved ni basismottak over hele landet. 

Flyktningene vil flytte ut i større og mindre grupper fra midten av september. Før de flytter er planen at de skal være intervjuet av UDI og IMDi med tanke på bosetting.

Bosettingen har allerede startet for de første som kom til Norge, og vil fortsette fortløpende utover høsten.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?