Europas UDI: Utviklingen av et europeisk asylsystem (2012) (in Norwegian only)


Utviklingen av et europeisk asylsystem har kommet atskillig lengre enn man trodde bare for noen få år siden.

Last ned

16 november 2012 arrangerte EMN Norway et seminar om temaet European Asylum Support Office. Som forberedelse til seminaret skrev Dr. Vigdis Vevstad et paper som kan lastes ned her:     

Vevstad: Felles europeisk asyslsystem (pdf, 335 kB)

Sammendrag

Utviklingen av et europeisk asylsystem, som ble påbegynt i Tampere i 1999, har kommet atskillig lengre enn man trodde bare for noen få år siden. Et reformert felles europeisk asylregelverk forventes å stå ferdig ved årsskiftet, men ennå gjenstår mye praktisk implementering.

- Norske myndigheter jobber aktivt for å få til en tilknytningsavtale med EASO. Noe europeisk UDI ser vi likevel ikke for oss med det første, mener Siw Lexau fra Justis- og beredskapsdepartementet.

UDI – utenfor og innenfor det europeiske samarbeidet

Som medlemmer av Schengen og Dublin-forordningen, men ikke av EU, er Norge både innenfor og utenfor det europeiske asylsamarbeidet. Ifølge Charlotte Mysen håper UDI at en norsk tilknytningsavtale til EASO vil forenkle Norges arbeid. I dag går UDI går ofte glipp av informasjon. Siden Norge bidrar til å finansiere tiltak for å bygge

asylsystemet i Hellas gjennom EØS-midlene, er det spesielt viktig at dette koordineres med EUs egen innsats.

Landinfo og UDIs intervjueksperter går foran med et godt eksempel.

- Mens mange av utfordringene på asylfeltet har tunge politiske sider som gjør det vanskelig å komme til europeisk enighet, har man kommet langt i europeisk koordinering av landinformasjonsarbeidet, sier Landinfos leder Jörg Lange.

Samarbeidet bygger på allerede eksisterende samhandling mellom de europeiske landene. Norge har lenge vært aktive og ble invitert med da EASOs landinformasjonsenhet skulle opprettes. Denne enheten skal bidra til å utvikle en felles europeisk forståelse av situasjonen i opprinnelsesland, med høykvalitets landinformasjon som kan gjøres tilgjengelig for vedtaksfattere.

UDIs intervjueksperter er også med på å bygge opp intervjufaglig kompetanse gjennom European Asylum Curriculum, som også administreres av EASO. Målet er at saksbehandlere i hele Europa skal bruke de samme forskningsbaserte intervjumetodene. Norge har blitt en viktig premissleverandør i forhold til hvordan asylintervjuer skal foregå i Europa, sier Linn Krane fra UDI.

Et felles europeisk asylsystem – nedenfra og opp

På den praktiske siden gjør altså norske stemmer seg gjeldende i Europa. Samtidig er det flere eksempler på Norges situasjon i Europa, som både innenfor og innenfor. Og, nå som utviklingen av felles europeiske asylregler nesten er i mål er det implementering og praksis som gjenstår.

Fredag 16. november ble det holdt European Migration Network-seminar på Institutt for samfunnsforskning om EUs nye støttekontor for asylspørsmål, European Asylum Support Office (EASO). Organisasjonen har base på Malta og viser allerede at den kommer til å bli sentralt organ for koordinering og iverksetting av Europas felles migrasjonspolitikk.

 

Did you find what you were looking for?