Return Migration (2007)


Hvordan arbeides det med retur i EUs medlemsland? I denne rapporten beskrives politikk og praksis på denne delen av migrasjonsfeltet i elleve medlemsstater (Østerrike, Belgia, Estland, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Sverige, Nederland og UK).

Downloads

Return migration (pdf, 167 kB)

Summary (in norwegian only)

Hvordan arbeides det med retur i EUs medlemsland? I denne rapporten beskrives politikk og praksis på denne delen av migrasjonsfeltet i elleve medlemsstater (Østerrike, Belgia, Estland, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Sverige, Nederland og UK).

Studien tar for seg frivillig og tvungen retur av ikke-EU borgere til hjemlandet eller andre områder utenfor EØS området. Hvilke begreper som skal brukes på returfeltet er en del av diskusjonen i rapporten, likeså det uklare skillet mellom frivillighet og tvang. Mens frivillig (assistert) retur er mindre omdiskutert i medlemslandene, leder tvangsreturer ofte til offentlig kritikk. Den siste formen for retur har grunnlag i nasjonal lovgivning, mens frivillig (assistert) retur ikke er omtalt i regelverket i enkelte land.

Did you find what you were looking for?