The different national practices concerning granting of non-EU harmonised protection statuses (2010)


European Migration Network (EMN) kom i desember 2010 med rapporten The different national practices concerning granting of non-EU harmonised protection statutes.

Download

The different national practices concerning granting of non-EU harmonised protection statuses (pdf, 772 kB)

Summary (in norwegian only)

Målet med rapporten var å analysere ulik nasjonal praksis om innvilgelse av ikke-harmonisert beskyttelsesstatus, dvs. alt som ikke er verken midlertidig beskyttelse som definert i 2001/55/EC (direktivet om midlertidig beskyttelse) eller beskyttelse som definert i 2004/83/EC (statusdirektivet). Spørsmålet var hva disse ikke-harmoniserte beskyttelsesstatusene har til hensikt å beskytte mennesker fra.

Rapporten gir først en framstilling av EU-harmonisert beskyttelsesstatus som innvilges i landene. Deretter blir grunnlaget for, prosedyrer, rettigheter, oppholdets varighet, implementering og standarden ved ikke-harmonisert beskyttelse gjennomgått fortløpende for de ulike beskyttelsesstatusene. Statistikker presenteres før det til slutt gis en oversikt over hva regjeringer, nettverksmedlemmer, frivillige organisasjoner, forskere, forvaltningsinstitusjoner og meningsmålinger i de ulike landene mener.

I vedlegget til rapporten finner man informasjon systematisk kategorisert etter beskyttelsesstatus og land.

Did you find what you were looking for?