Hvem kom for å arbeide?


I 2015 registrerte 26 600 personer fra EØS-området seg for å arbeide i Norge, mens 7 700 personer fra land utenfor EØS fikk innvilget arbeidstillatelse.

EØS-borgere

26 600 EØS-borgere registrerte seg for å arbeide i Norge i 2015. Dette er det laveste antallet siden registreringsordningen ble innført høsten 2010.

Polen var det EØS-landet det kom flest fra for å arbeide. I 2015 utgjorde polske borgere, med 9 100 registreringer, 34 prosent av alle arbeidsrelaterte EØS-registreringer. Det nest største landet var Litauen, med 4 100 registreringer. Deretter kom Romania med 1 900.

Figur: EØS-borgere som har registrert seg for å arbeide i Norge, sju største land i 2015

Stolpediagram som viser fordelingen av EØS-registreringer for arbeid for de sju største landene. Polen (9 113), Litauen (4 098), Romania (1 913), Spania (1 119), Tyskland (1 059), Latvia (1 058), Storbritannia (996)

 

Personer fra land utenfor EØS-området

Personer fra land utenfor EØS-området må søke om tillatelse for å kunne arbeide i Norge. Til sammen fikk 7 700 personer en arbeidstillatelse i 2015. Det er en nedgang fra 2014, da 8 500 personer fikk en arbeidstillatelse.

Faglærte er den største gruppen blant dem som fikk tillatelse til å arbeide i Norge. Denne gruppen utgjorde 37 prosent av alle som fikk en arbeidstillatelse. Sesongarbeidere utgjorde 30 prosent. De 33 siste prosentene bestod blant annet av ansatte i utenlandske virksomheter, personer på arbeidsferie, medarbeidere i religiøse eller humanitære organisasjoner og fredskorpsdeltakere.


Figur: Typer arbeidstillatelser i 2015

Kakediagram som viser fordelingen av typer arbeidstillatelser. Faglærte (37 %), Sesong (30 %), Annet (33 %)

 

Hvor kommer de fra?

De sju landene i figuren nedenfor sto for 66 prosent av alle som fikk en oppholdstillatelse for å arbeide i Norge i 2015. Av disse kom de fleste fra India med 1 400 personer, Vietnam med 980 og USA med 650 personer.

Figur: Oppholdstillatelse for å arbeide, etter type arbeid, sju største land 2015

 

Stablet søylediagram som viser fordelingen av faglærte, sesongarbeidere og andre arbeidstillatelser for de sju største landene. Søylene er satt opp i synkende rekkefølge. India, Vietnam, USA, Ukraina, Serbia, Kina, Filippinene

 

 

Statistikktabeller

Alle årstallene for 2015 

 

Did you find what you were looking for?