Informasjon om regelverk og praksis


Nåværende lover og forskrifter, samt historisk oversikt over endringer, finner du på vår regelverksportal.

www.udiregelverk.no (eksternt nettsted) finner du blant annet rettskilder, rettsavgjørelser, avtaler rundskriv og praksisnotater for utlendingsfeltet. 

Det er også en egen side med historisk oversikt over lov- og forskriftsendringer (eksternt nettsted).

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?