Tilsyn med mottaksansvar for enslige mindreårige asylsøkere (2006)


Rapporten inneholder innspill til videreutvikling av tilsynsmodellen og et utkast til en veileder til bruk for fylkesmannens tilsyn og innspill til UDI om regelverksutforming overfor mottakene når det gjelder tilsynet og dets myndighet.

Last ned hele rapporten

Tilsyn med mottaksansvar for enslige mindreårige asylsøkere (pdf, 1,2 MB)

Sammendrag

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal det blitt gjennomført prøvetilsyn i to avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere. Tilsynet  innebar samtaler med det enkelte barn og samtale med de enkelte ansatte pa mottakene samt verifisering av dokumentasjon. 

Rapporten inneholder innspill til videreutvikling av tilsynsmodellen og et  utkast til en veileder til bruk for fylkesmannens tilsyn og innspill til UDI om regelverksutforming overfor mottakene når det gjelder tilsynet og dets myndighet.

Bestilt av: UDI

Utført av: Fylkesmanen i Hordaland

Did you find what you were looking for?