Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2008)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) i Norge, (behandlet i 2008), fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
The table is loading data
Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige (2008)
StatsborgerskapAsylAnnen beskyttelseHumanitære grunner15-måneders-regelenAvslagDublin II-forordningenAvslag annen grunnTrukket / henlagtTotalt
Afghanistan 2 156 2 - - - - 3 163
Albania - - - - 2 - - - 2
Angola 2 - 2 - - - - - 4
Aserbajdsjan - - 2 - 2 - - - 4
Burundi 1 1 - - - - - - 2
Eritrea 3 4 17 - - - 1 - 25
Etiopia 1 - 9 - 1 - - 1 12
Guinea 1 - - - - - - - 1
India - - - - - - - 2 2
Irak - 3 43 - 22 - - 2 70
Iran - - 1 - 2 - - 1 4
Jemen - 1 1 - - - - - 2
Libanon - - - - 1 - - - 1
Libya - - 1 - - - - - 1
Makedonia - - - - 1 - - - 1
Nicaragua - - - - - 2 - - 2
Russland 1 12 1 - 6 - - 1 21
Rwanda - - - - 1 - - - 1
Serbia - - - - 2 - - 1 3
Somalia 14 5 5 - - - - - 24
Sri Lanka 1 36 - - - - - - 37
Statsløs - 2 - - - - - - 2
Syria - - 1 - - - - - 1
Tadsjikistan - - 1 - - - - - 1
Tyrkia - - - - 1 - - - 1
USA - - 1 - - - - - 1
Usbekistan - 1 - - - - - - 1
Vietnam - - - - - - - 2 2
Total 26 221 87 0 41 2 1 13 391

Did you find what you were looking for?