Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2022)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2022) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • About the statistics

The table is loading data
januar - desember 2022 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning (Asyl) Annen Flyktningsstatus Humanitære grunner EMA begrenset Avslag Dublin III-forordning Trygt 3dje land Trukket / henlagt Totalt Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 79 25 5 3 0 2 1 0 115 97 95
Colombia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Eritrea 2 0 0 0 0 0 1 1 4 100 50
Etiopia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Italia 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Russland 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Somalia 4 0 0 0 0 0 0 0 4 100 100
Statsløs 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Syria 50 0 0 0 0 0 1 0 51 100 98
Ukraina 0 0 0 1 0 0 0 10 11 0 0
Total 137 26 5 4 1 2 3 13 191 97 88

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

453 borgere av Ukraina fikk vedtak om kollektiv beskyttelse.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?