Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2019, og hvilket statsborgerskap de har.
The table is loading data
Januar - juni 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Afghanistan 348 346 335 315 313 278
Albania 29 27 31 31 24 25
Algerie 9 9 8 7 6 9
Andre1 99 99 92 92 79 86
Angola 6 11 6 6 6 0
Bangladesh 21 21 20 20 20 20
Burundi 0 0 0 0 0 5
Colombia 9 12 15 17 16 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 15 15 16 15 13 13
El Salvador 8 8 8 8 8 8
Eritrea 401 380 347 331 326 318
Etiopia 373 375 367 360 355 341
Filippinene 6 6 6 6 6 5
Ghana 18 18 16 16 16 12
Irak 278 268 251 248 238 228
Iran 315 309 301 293 289 287
Jemen 18 19 13 13 11 8
Kamerun 6 0 0 0 0 0
Kasakhstan 0 8 9 8 8 8
Kenya 5 8 6 5 5 5
Kina 23 21 20 18 18 16
Libya 6 5 6 6 6 7
Marokko 11 11 11 10 8 0
Mongolia 5 5 0 0 0 0
Myanmar 7 7 6 6 6 0
Nicaragua 16 17 18 17 18 18
Nigeria 20 20 16 18 16 16
Norge 29 29 27 27 28 29
Pakistan 18 18 17 17 17 15
Peru 0 0 0 0 6 6
Russland 42 54 57 60 64 73
Saudi-Arabia 7 7 0 0 0 0
Somalia 171 160 146 134 128 131
Sri Lanka 7 7 7 7 6 0
Statsløs 149 140 139 131 134 133
Sudan 67 51 40 33 33 25
Syria 308 266 254 216 214 192
Sør-Sudan 14 14 14 14 11 11
Tyrkia 745 765 772 752 707 657
Uganda 8 8 7 6 5 5
Ukraina 10 10 10 13 13 18
Usbekistan 10 9 9 9 9 9
Venezuela 18 20 19 17 14 15
Vietnam 0 0 0 0 0 6
Totalt 3655 3583 3442 3302 3200 3055

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.07.2019 10:00

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?