Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2019, og hvilket statsborgerskap de har.
The table is loading data
Januar - august 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug
Afghanistan 348 346 335 315 313 278 261 238
Albania 29 27 31 31 24 25 12 13
Algerie 9 9 8 7 6 9 8 8
Andre1 99 99 92 92 79 86 97 83
Angola 6 11 6 6 6 0 0 0
Bangladesh 21 21 20 20 20 20 20 13
Burundi 0 0 0 0 0 5 5 5
Colombia 9 12 15 17 16 17 17 13
Dem. Rep. Kongo (DRC) 15 15 16 15 13 13 13 11
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 5
El Salvador 8 8 8 8 8 8 7 7
Eritrea 401 380 347 331 326 318 318 328
Etiopia 373 375 367 360 355 341 337 326
Filippinene 6 6 6 6 6 5 5 5
Ghana 18 18 16 16 16 12 12 12
Irak 278 268 251 248 238 228 218 197
Iran 315 309 301 293 289 287 278 279
Jemen 18 19 13 13 11 8 8 9
Kamerun 6 0 0 0 0 0 0 0
Kasakhstan 0 8 9 8 8 8 0 0
Kenya 5 8 6 5 5 5 5 5
Kina 23 21 20 18 18 16 17 16
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 7
Libya 6 5 6 6 6 7 9 8
Marokko 11 11 11 10 8 0 0 0
Mongolia 5 5 0 0 0 0 0 0
Myanmar 7 7 6 6 6 0 0 6
Nicaragua 16 17 18 17 18 18 18 18
Nigeria 20 20 16 18 16 16 16 18
Norge 29 29 27 27 28 29 30 29
Pakistan 18 18 17 17 17 15 16 23
Peru 0 0 0 0 6 6 6 6
Russland 42 54 57 60 64 73 82 86
Saudi-Arabia 7 7 0 0 0 0 0 0
Somalia 171 160 146 134 128 131 121 119
Sri Lanka 7 7 7 7 6 0 0 0
Statsløs 149 140 139 131 134 133 135 131
Sudan 67 51 40 33 33 25 24 46
Syria 308 266 254 216 214 192 211 272
Sør-Sudan 14 14 14 14 11 11 7 5
Tyrkia 745 765 772 752 707 657 663 661
Uganda 8 8 7 6 5 5 5 0
Ukraina 10 10 10 13 13 18 15 12
Usbekistan 10 9 9 9 9 9 0 0
Venezuela 18 20 19 17 14 15 14 16
Vietnam 0 0 0 0 0 6 6 6
Totalt 3655 3583 3442 3302 3200 3055 3016 3042

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 05.09.2019 10:00

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?