Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2021)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2021. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Januar - desember 2021: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Afghanistan 110 99 105 111 111 109 104 209 488 875 706 350
Albania 14 16 14 10 6 6 7 6 8 8 8 5
Algerie 5 5 5 6 6 6 8 7 6 6 7 5
Angola 10 10 10 10 10 10 5 5 0 0 0 0
Colombia 23 18 16 16 16 15 20 21 26 27 39 47
Elfenbenskysten 7 7 7 7 7 8 7 7 0 0 0 0
Eritrea 237 236 229 222 219 222 234 234 224 228 233 226
Etiopia 243 229 229 231 228 221 221 209 199 208 210 209
Ghana 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0
Irak 139 138 141 143 139 132 130 127 127 122 120 123
Iran 201 193 190 190 186 184 176 171 178 178 174 177
Jemen 16 16 16 16 8 7 7 7 7 11 11 9
Kamerun 0 5 6 6 6 6 6 7 7 6 6 5
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kina 10 9 8 9 9 9 9 9 106 109 108 109
Kirgisistan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Libya 8 10 9 9 8 9 8 7 7 7 6 6
Marokko 7 7 7 7 6 6 6 7 7 8 8 8
Myanmar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0
Nigeria 13 14 14 14 19 19 19 14 14 14 13 10
Norge 13 12 12 12 12 20 21 22 21 21 19 23
Pakistan 14 14 11 11 12 11 6 6 8 8 8 9
Peru 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 8 8
Russland 36 34 33 28 25 21 24 20 14 8 8 9
Rwanda 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Somalia 83 84 82 85 79 82 83 81 82 84 85 87
Statsløs 66 67 66 68 60 56 55 53 53 55 56 53
Sudan 9 10 9 8 8 8 8 5 8 5 5 5
Syria 236 222 247 251 259 246 269 267 267 287 286 311
Tyrkia 90 81 72 60 57 54 69 82 93 89 86 81
Ukraina 14 13 11 11 11 11 12 11 8 6 0 0
Usbekistan 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 0 0
Venezuela 10 10 12 12 12 12 16 18 19 17 26 30
Vietnam 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Andre land 84 74 78 76 67 66 72 66 71 72 84 82
Total 1745 1680 1679 1669 1626 1596 1636 1712 2082 2495 2342 2008

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?