Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2021)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Januar - juli 2021: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 18 32 28 7 0 17
Albania 0 0 0 0 0 5
Algerie 0 0 0 0 0 5
Colombia 0 0 9 5 0 6
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 7
Eritrea 44 26 22 13 12 117
Etiopia 31 36 7 23 12 112
Irak 14 14 10 24 0 68
Iran 14 14 10 35 0 102
Libya 0 0 0 0 0 7
Nigeria 0 0 0 0 0 8
Norge 0 0 0 0 21 0
Pakistan 0 0 6 0 0 0
Peru 0 0 0 0 0 11
Russland 0 0 5 10 0 8
Somalia 8 18 0 6 6 43
Statsløs 0 0 8 14 0 26
Syria 111 0 134 9 0 14
Tyrkia 16 7 30 0 0 11
Ukraina 0 0 0 0 0 7
Usbekistan 0 0 6 0 0 0
Venezuela 0 0 5 0 0 8
Andre land 17 26 24 44 8 55
Total 273 173 304 190 59 637

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?