Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2021)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Januar - desember 2021: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 161 32 105 30 14 8
Colombia 0 0 35 5 0 7
Eritrea 53 25 24 12 10 102
Etiopia 26 28 16 20 13 106
Irak 18 13 8 22 0 61
Iran 7 15 21 41 0 93
Jemen 0 0 6 0 0 0
Kina 0 0 97 0 0 8
Marokko 0 0 0 5 0 0
Norge 0 0 0 0 23 0
Pakistan 0 0 0 6 0 0
Peru 0 0 0 0 0 8
Somalia 8 22 0 9 6 40
Statsløs 0 0 10 15 0 24
Syria 95 0 206 0 0 5
Tyrkia 23 0 54 0 0 0
Venezuela 0 0 20 0 0 6
Andre land 8 29 38 29 9 68
Total 399 164 640 194 75 536

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?