Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2022)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Desember 2022: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 65 22 302 14 5 23
Aserbajdsjan 0 0 9 0 0 0
Belarus 0 0 6 0 0 0
Colombia 12 0 118 13 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 11 0 0 0
El Salvador 0 0 8 0 0 0
Eritrea 48 34 94 6 7 84
Etiopia 35 41 46 15 11 80
Georgia 7 0 11 0 0 6
Ikke registrert 0 0 78 0 0 0
Irak 15 26 9 10 0 52
Iran 9 14 40 25 0 84
Jemen 0 0 18 0 0 0
Kina 20 0 11 0 0 8
Libya 0 0 6 0 0 0
Marokko 0 0 10 0 0 5
Myanmar 0 0 6 0 0 0
Nigeria 0 0 12 0 0 0
Norge 0 0 0 0 18 0
Pakistan 0 0 11 0 0 0
Peru 0 0 0 0 0 8
Russland 9 0 150 6 0 13
Somalia 12 24 8 0 7 19
Statsløs 9 0 33 19 0 16
Sudan 0 0 8 0 0 0
Syria 120 0 1075 9 0 15
Tyrkia 19 0 164 0 0 0
Uganda 0 0 7 0 0 0
Ukraina 3884 0 1416 8 7 11
Usbekistan 0 0 14 0 0 0
Venezuela 0 0 85 8 0 0
Andre land 30 14 59 33 11 49
Total 4294 175 3825 166 66 473

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?