Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2024)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Mars 2024: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 109 0 159 42 0 11
Aserbajdsjan 6 0 27 0 0 0
Belarus 0 0 6 0 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 8 0 0
Colombia 12 0 255 9 0 8
Cuba 0 0 0 0 0 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 19 0 0 7
Egypt 0 0 8 0 0 0
El Salvador 0 0 10 0 0 0
Eritrea 77 31 206 7 6 76
Etiopia 27 27 67 9 13 72
Georgia 0 0 7 0 0 0
Ikke registrert 0 0 35 0 0 0
Irak 18 10 19 10 0 20
Iran 15 21 75 20 0 58
Israel 0 0 11 0 0 0
Jemen 0 0 30 0 0 0
Kamerun 0 0 8 0 0 0
Kasakhstan 0 0 5 0 0 0
Kina 0 0 23 0 0 0
Libya 0 0 12 0 0 0
Marokko 0 0 6 0 0 0
Mexico 0 0 8 0 0 0
Myanmar 0 0 7 0 0 0
Nicaragua 0 0 29 0 0 0
Nigeria 0 0 8 0 0 0
Norge 0 0 0 0 9 0
Pakistan 0 0 17 0 0 0
Peru 0 0 5 0 0 0
Russland 24 0 160 25 0 17
Somalia 0 22 33 5 0 9
Sri Lanka 0 0 6 0 0 0
Statsløs 9 7 79 15 0 20
Sudan 6 0 29 0 0 5
Syria 534 0 981 40 5 20
Sør-Afrika 0 0 0 5 0 0
Tyrkia 44 0 370 57 0 18
Uganda 0 0 12 0 0 0
Ukraina 5465 40 1470 30 25 43
Usbekistan 0 0 12 0 0 0
Venezuela 0 0 150 13 0 11
Andre land 35 11 81 42 23 37
Total 6381 169 4445 337 81 438

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?