Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2020)


Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2020, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
The table is loading data
Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans, 2020.
Vedtaksinstans Innvilgelse Innvilgesesprosent
Bangkok ambassade 5488 84 %
Moskva ambassade 3483 96 %
New Delhi ambassade 2097 87 %
Guangzhou generalkonsulat 1187 96 %
London ambassade 907 92 %
Beijing ambassade 795 96 %
Abu Dhabi ambassade 789 55 %
Shanghai generalkonsulat 747 96 %
Ankara ambassade 740 60 %
Pretoria ambassade 719 98 %
New York generalkonsulat 411 90 %
Utlendingsdirektoratet 349 54 %
Amman ambassade 303 68 %
Nairobi ambassade 299 73 %
Sysselmannen på Svalbard 260 100 %
Accra ambassade 215 45 %
Canberra ambassade 80 75 %
Buenos Aires ambassade 3  
Aten ambassade 1  
Rio De Janeiro generalkonsulat 1  
Brasilia ambassade 0  
Total 18874 83 %

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?