EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2017)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2017 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
The table is loading data
Januar - desember 2017: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
StatsborgerskapArbeidFamilieUtdanningEgne midlerTotalt
Belgia 88 34 221 9 352
Bulgaria 705 278 16 6 1005
Estland 361 97 9 2 469
Frankrike 445 158 1041 25 1669
Hellas 446 183 47 2 678
Irland 77 14 32 5 128
Italia 725 166 504 16 1411
Kroatia 699 186 15 5 905
Kypros 10 2 5 0 17
Latvia 992 265 34 5 1296
Liechtenstein 1 0 2 0 3
Litauen 3721 1267 33 6 5027
Luxembourg 2 0 6 0 8
Malta 4 0 1 1 6
Nederland 361 170 532 61 1124
Polen 7841 2387 158 20 10406
Portugal 573 115 67 6 761
Romania 1718 408 34 16 2176
Slovakia 422 65 73 1 561
Slovenia 35 11 23 2 71
Spania 1144 291 555 16 2006
Storbritannia 940 196 209 95 1440
Sveits 84 24 109 22 239
Tsjekkia 222 32 154 6 414
Tyskland 909 313 1658 111 2991
Ungarn 351 111 42 6 510
Østerrike 119 22 185 10 336
Totalt 22995 6795 5765 454 36009

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Did you find what you were looking for?