EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2020 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.
The table is loading data
Januar - desember 2020: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Belgia 32 49 8 0 4 12 9 26 20 27 9 5 201
Bulgaria 55 54 13 2 26 31 47 59 43 40 40 35 445
Estland 24 17 12 4 9 12 15 20 30 23 25 21 212
Frankrike 184 228 16 0 36 49 60 99 138 64 69 59 1002
Hellas 79 69 15 0 18 44 58 54 34 40 55 40 506
Irland 13 15 3 0 9 22 8 12 22 10 16 5 135
Italia 163 152 29 7 45 93 73 89 95 105 97 66 1014
Kroatia 48 55 19 1 25 30 29 32 47 40 25 35 386
Kypros 3 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 3 14
Latvia 132 97 46 6 22 52 47 72 105 121 99 74 873
Liechtenstein 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Litauen 307 299 123 7 60 147 130 188 252 280 251 151 2195
Luxembourg 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 6
Malta 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 0 8
Nederland 80 112 19 0 30 49 30 66 63 60 39 30 578
Polen 705 661 246 12 177 301 373 416 503 504 562 456 4916
Portugal 56 50 25 1 46 37 46 43 50 42 56 46 498
Romania 168 157 62 2 37 107 125 103 132 131 127 102 1253
Slovakia 30 32 12 0 8 21 23 24 32 12 22 20 236
Slovenia 6 8 1 0 2 1 2 7 6 5 2 2 42
Spania 106 128 39 1 43 82 111 151 148 96 101 82 1088
Storbritannia 165 127 40 4 52 114 105 170 178 166 195 231 1547
Sveits 27 16 10 1 4 8 10 22 17 19 9 10 153
Tsjekkia 57 56 7 2 14 16 13 25 14 31 17 14 266
Tyskland 311 328 60 1 62 94 73 322 220 160 135 118 1884
Ungarn 51 35 18 0 15 28 22 21 38 31 28 29 316
Østerrike 37 34 3 0 8 11 9 32 22 18 8 5 187
Totalt 2841 2779 827 51 752 1363 1421 2060 2213 2029 1988 1639 19963

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?