Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2018)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2018. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte. 
The table is loading data
Januar - oktober 2018: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktTotalt
Afghanistan 15 25 24 14 9 30 10 31 8 41 207
Albania 5 1 2 5 2 4 3 2 4 7 35
Algerie 4 2 0 3 5 0 3 1 2 3 23
Andre4 1 1 3 5 4 2 2 5 1 7 31
Angola 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Argentina 3 0 1 1 8 4 0 1 0 2 20
Aserbajdsjan 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 6
Australia 12 2 13 4 3 8 1 3 7 12 65
Bangladesh 13 2 1 0 2 1 1 6 1 6 33
Bolivia 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
Bosnia-Hercegovina 7 12 10 16 10 16 8 9 5 25 118
Brasil 25 19 14 25 20 24 22 27 39 37 252
Burundi 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 7
Canada 10 3 3 6 11 6 13 9 8 10 79
Chile 1 6 1 4 3 3 1 3 0 3 25
Colombia 6 4 5 5 4 4 3 3 9 4 47
Costa Rica 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 7
Cuba 2 1 2 2 4 4 0 2 1 3 21
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 1 3 3 4 10 0 2 1 1 26
Dominikanske Republikk 0 3 0 4 2 4 2 2 0 3 20
Ecuador 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Egypt 1 6 6 3 3 3 4 12 4 8 50
El Salvador 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 6
Elfenbenskysten 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 8
Eritrea 71 75 72 104 107 96 47 58 47 54 731
Etiopia 30 17 12 32 16 35 9 5 19 18 193
Filippinene 56 46 83 123 85 37 101 103 58 106 798
Gambia 2 1 0 2 0 0 2 3 0 6 16
Georgia 0 3 0 1 1 1 1 0 1 1 9
Ghana 6 4 0 2 6 7 1 8 5 4 43
Guatemala 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Honduras 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Hviterussland 8 3 3 3 0 1 3 7 5 3 36
India 87 67 86 59 80 97 78 106 105 71 836
Indonesia 1 2 14 3 4 5 0 10 5 6 50
Irak 33 5 4 17 6 1 13 11 7 11 108
Iran 23 8 7 10 21 15 11 18 17 20 150
Israel 0 1 1 1 3 0 1 0 3 1 11
Japan 3 4 4 7 3 6 7 8 3 4 49
Jemen 1 2 0 3 5 7 0 8 1 7 34
Jordan 1 0 1 0 2 4 0 2 1 4 15
Kambodsja 5 0 0 0 1 3 0 3 2 0 14
Kamerun 0 0 1 1 4 2 0 7 0 2 17
Kasakhstan 0 1 0 1 1 4 0 2 2 3 14
Kenya 4 7 6 2 1 1 2 3 6 2 34
Kina 19 18 24 17 19 43 13 30 22 14 219
Kirgisistan 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
Kosovo 6 6 10 5 19 9 8 16 9 27 115
Kuwait 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Laos 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 6
Libanon 7 2 1 1 1 5 1 1 3 1 23
Liberia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Libya 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Madagaskar 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
Makedonia 2 5 2 10 1 5 1 0 3 8 37
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Malaysia 5 6 0 1 0 4 3 3 1 6 29
Marokko 2 3 8 11 11 6 4 9 11 11 76
Mexico 3 0 7 1 4 3 4 9 10 3 44
Moldova 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 5
Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Montenegro 4 1 2 1 1 0 0 0 0 1 10
Myanmar 1 0 0 1 1 2 3 4 2 2 16
Nepal 18 7 1 5 6 4 9 22 7 13 92
New Zealand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Nicaragua 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Nigeria 4 0 6 3 5 3 2 6 7 10 46
Pakistan 27 20 20 24 15 43 28 49 25 18 269
Panama 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6
Paraguay 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Peru 0 2 2 2 2 3 2 1 2 6 22
Russland 38 19 28 29 26 28 13 28 20 32 261
Rwanda 1 1 2 0 5 0 0 2 0 1 12
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Senegal 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 7
Serbia 30 52 23 34 23 22 11 40 44 34 313
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Singapore 3 1 1 2 3 2 4 0 0 0 16
Somalia 32 44 27 55 43 32 36 52 20 41 382
Sri Lanka 12 7 2 2 12 3 2 5 3 8 56
Statsløs 9 13 2 14 11 12 2 2 9 9 83
Sudan 15 15 10 18 15 24 5 4 12 7 125
Syria 122 65 110 105 89 129 54 54 46 61 835
Sør-Afrika 2 1 1 2 5 5 1 5 4 2 28
Sør-Korea 4 1 5 2 15 5 2 7 2 7 50
Tanzania 3 3 0 2 2 4 1 5 2 1 23
Thailand 62 60 67 91 92 112 33 80 52 114 763
Togo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Trinidad og Tobago 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 5
Tunisia 0 3 4 1 3 5 1 5 2 2 26
Tyrkia 11 6 13 17 27 16 9 18 18 24 159
Uganda 1 3 1 0 4 8 1 3 4 1 26
Ukraina 20 13 11 25 18 14 12 12 31 30 186
USA 37 14 28 33 38 55 31 58 34 61 389
Usbekistan 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 7
Venezuela 1 0 0 2 1 2 3 1 6 10 26
Vietnam 10 3 13 20 12 14 7 7 22 27 135
Zambia 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5
Zimbabwe 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 7
Totalt 965 736 821 1018 984 1081 667 1030 821 1112 9235

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?