Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster (2015)


Tabellen viser hvor mange personer som ble innvilget status som overføringsflyktning (kvoteflyktning) til Norge fra UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger) i 2015, og hvor mange som kom til Norge samme år.
The table is loading data
Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster, 2015.
StatsborgerskapInnvilgelserAnkomster
Syria 2047 1684
Afghanistan 359 347
Dem. Rep. Kongo (DRC) 36 195
Andre 28 28
Statsløs 27 24
Iran 20 0
Eritrea 10 15
Sudan 9 28
Etiopia 8 10
Rwanda 0 10
Burundi 0 9
Somalia 0 33
Total 2544 2383

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 forekomster i Innvilgelser og/eller Ankomster.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?