Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster (2017)


Tabellen viser hvor mange personer som ble innvilget status som overføringsflyktning (kvoteflyktning) til Norge fra UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger) i 2017, og hvor mange som kom til Norge samme år.
The table is loading data
Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster, 2017.
StatsborgerskapInnvilgelserAnkomster
Syria 2976 2667
Dem. Rep. Kongo (DRC) 30 49
Andre 27 60
Afghanistan 23 15
Sudan 13 10
Sentralafrikanske Republikk 11 11
Irak 10 10
Eritrea 7 7
Total 3097 2829

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 forekomster i Innvilgelser og/eller Ankomster.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?