Registrerte søknader om beskyttelse fra ukrainske borgere de siste syv dager (2023)


Tabellen viser hvor mange søknader om beskyttelse, inkludert søknader om kollektiv beskyttelse, som er registrert per dag, siste syv dager, der søker oppgir å være ukrainsk statsborger. Tabellen oppdateres daglig mandag til fredag.
  • About the statistics

The table is loading data
Registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere de siste syv dager
Registreringsdato Antall søknader
30.05.2023 59
29.05.2023 48
28.05.2023 42
27.05.2023 54
26.05.2023 92
25.05.2023 54
24.05.2023 36
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?