Registrerte søknader om beskyttelse fra ukrainske borgere de siste syv dager (2023)


Tabellen viser hvor mange søknader om beskyttelse, inkludert søknader om kollektiv beskyttelse, som er registrert per dag, siste syv dager, der søker oppgir å være ukrainsk statsborger. Tabellen oppdateres daglig mandag til fredag.
  • About the statistics

The table is loading data
Registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere de siste syv dager
Registreringsdato Antall søknader
07.02.2023 141
06.02.2023 150
05.02.2023 43
04.02.2023 38
03.02.2023 87
02.02.2023 117
01.02.2023 104
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?