Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2023.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar - november 2023: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Armenia 4 4 8 0 0 0 4 0 0 0 4
Aserbajdsjan 10 14 24 0 0 0 10 0 0 0 14
Belarus 2 8 10 0 0 0 2 1 0 0 7
Canada 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Chile 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Estland 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Georgia 3 15 18 1 0 0 2 0 0 0 15
Ghana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Libanon 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 10 19 29 1 0 0 9 0 1 0 18
Nigeria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Russland 29 20 49 2 1 0 26 2 1 1 16
Senegal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Serbia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Sudan 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Tadsjikistan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tunisia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 1 10 11 1 0 0 0 1 0 0 9
Tyskland 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ukraina 17512 14871 32383 1403 1301 1735 13073 1475 1476 2424 9496
Ungarn 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Usbekistan 1 9 10 0 0 0 1 0 1 1 7
Total 17576 14995 32571 1409 1302 1736 13129 1481 1479 2426 9609

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?