Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2023.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar - desember 2023: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 4 5 9 0 0 0 4 0 0 0 5
Aserbajdsjan 13 14 27 0 0 0 13 0 0 0 14
Belarus 2 8 10 0 0 0 2 1 0 0 7
Canada 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Chile 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Estland 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Georgia 3 15 18 1 0 0 2 0 0 0 15
Ghana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1
Libanon 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libya 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 10 19 29 1 0 0 9 0 1 0 18
Nigeria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Russland 32 22 54 2 1 0 29 2 1 1 18
Senegal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Serbia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Sudan 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Syria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tadsjikistan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tunisia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 2 12 14 2 0 0 0 1 0 0 11
Tyskland 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ukraina 18924 16242 35166 1548 1434 1865 14077 1622 1588 2679 10353
Ungarn 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Usbekistan 1 9 10 0 0 0 1 0 1 1 7
Total 18996 16373 35369 1556 1435 1866 14139 1628 1591 2681 10473

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?