Informasjonsnotat om asylankomster (2016)


Denne rapporten omhandler utvidet informasjon om de ti største asylproduserende landene i hele 2016. Informasjonen omfatter søknader, asylanførsler, Dublinbehandling, vedtak, beskyttelsesbehov og spesielle særegenheter for hvert av landene.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?