Informasjonsnotat om asylankomster første halvår 2018


Denne rapporten omhandler utvidet informasjon om de ti største asylproduserende landene for første halvår 2018. Informasjonen omfatter søknader, asylanførsler, Dublinbehandling, vedtak, beskyttelsesbehov og spesielle særegenheter for hvert av landene.

Did you find what you were looking for?