Skal søke Assistert retur til Somalia


Hvis du er i Norge uten gyldig oppholdstillatelse må du returnere til hjemlandet ditt eller et land der du har oppholdstillatelse. Du kan søke om støtte til å reise hjem og starte et nytt liv. Dette kalles assistert retur.

Hvilken gruppe tilhører du?

  • Voksne

  • Familier med barn under 18 år

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?