Har fått svar Arbeidsinnvandring


Når vi har behandla saka di, vil du få beskjed om du har fått opphaldsløyve for å arbeide eller om du har fått avslag på søknaden din.