Kan jeg miste oppholdstillatelsen min?


I nokre tilfelle kan du miste opphaldsløyvet ditt.

Å miste en oppholdstillatelse betyr at UDI bestemmer at oppholdstillatelsen ikke skal gjelde lengre. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Det kan vere ulike grunnar til at du mistar opphaldsløyvet ditt, til dømes viss du:

  • ikkje får den løna som det står i arbeidstilbodet ditt at du skal få
  • bur utanfor Noreg meir enn seks månadar til saman i løpet av eitt år
  • jobbar meir enn det som er oppgjeve i arbeidskontrakten, eller mindre enn det som er oppgjeve i arbeidskontrakten din

Her finn du meir informasjon om tilbakekall av eit opphaldsløyve.