Eg kom til Noreg nyleg fordi eg har fått opphaldsløyve, men har ikkje fått opphaldskortet mitt endå. Kan eg byrje som au pair no?


Viss du har fått opphaldsløyve som au pair og har booka time hos politiet for å bestille opphaldskort, kan du flytte inn hos vertsfamilien og starte som au pair no. Viss du har booka time for å bestille opphaldskort, kan du altså byrje som au pair mens du ventar på å få opphaldskortet.