Har fått svar Har fått ja på søknad om au pair-løyve


Du har fått ja på søknaden din om opphaldsløyve for au pair.

Spørsmål og svar

  • Kan eg reise til Noreg?

  • Slik skaffer du oppholdskort hvis du søkte før 16. april 2021

  • Slik skaffar du opphaldskort viss du søkte 16. april 2021 eller seinare

  • Tuberkulosetesting

  • Reglar for arbeidstid

  • Kan eg reise til andre land mens eg bur i Noreg?

  • Kan eg miste opphaldsløyvet mitt?

Fant du det du lette etter?