D-nummer


Et D-nummer er et midlertidig ID-nummer som du får hvis du har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, eller har en oppholdstillatelse og skal være her i mindre enn seks måneder.

Hva bruker du D-nummeret til?

Du trenger D-nummer for eksempel for å åpne en bankkonto, få fastlege, leie bolig og betale skatt.

Har du ikke et D-nummer?

Hvis du er asylsøker, får du et D-nummer når du kommer til Norge. Du får det av UDI eller politiet (Politiets Utlendingsenhet) når du registrerer deg.

Hvis du har fått en annen type oppholdstillatelse og skal være i Norge i mindre enn seks måneder, får du også et D-nummer.

Skatteetaten har en oversikt over hvem du kan kontakte for å få et D-nummer, avhengig av hva du trenger det til i din situasjon (eksternt nettsted) 

Skal du være i Norge i mer enn seks måneder?

Da kan du søke om et fødselsnummer og bruke det istedenfor D-nummeret ditt

Er DUF-nummer det samme som D-nummer?

Et DUF-nummer er ikke det samme som D-nummer. DUF-nummeret er registreringsnummeret ditt i UDI.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?