Fødselsnummer


Et fødselsnummer er et ID-nummer for deg som har oppholdstillatelse og skal bo i Norge i mer enn seks måneder. Du trenger det når du tar kontakt med forskjellige norske myndigheter.

Hva bruker du fødselsnummeret til?

Du trenger fødselsnummer for eksempel for å åpne en bankkonto, få fastlege, leie bolig, betale skatt og kunne stemme ved valg.

Et fødselsnummer er et 11-sifret ID-nummer, og de 5 siste sifrene kalles "personnummer".

Når får du fødselsnummer?

  • Hvis du har fått en oppholdstillatelse i Norge, får du fødselsnummeret ditt i et brev fra Skatteetaten omtrent to til seks uker etter at du har møtt opp hos politiet for å bestille oppholdskort.
  • Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land, får du fødselsnummer fra Skatteetaten når du møter der etter at du har registrert deg hos politiet. Se informasjon om å flytte til Norge hos Skatteetaten (eksternt nettsted)

Har du et fødselsnummer, men er registrert som utflyttet?

Det er flere grunner til at du kan bli registrert som utflyttet i det sentrale folkeregisteret.

Hvis du er registrert som utflyttet fordi tillatelsen din er utløpt, og du har en ny søknad til behandling nå, kan du be UDI om å melde fra til Skatt slik at de melder deg inn i folkeregisteret igjen. Dette skjer bare hvis UDI mener du hadde lovlig opphold da du ble meldt ut av folkeregisteret.

Hvis det er andre grunner til at du er meldt ut av folkeregisteret, må du kontakte det lokale skattekontoret ditt. (eksternt nettsted)

Fødselsnummer og fødselsdato er ikke det samme

Det er ikke sikkert at fødselsnummeret du får tildelt, er det samme som fødselsdatoen din. UDI endrer ikke fødselsdatoen din selv om den ikke er den samme som fødselsnummeret ditt.

Har du et d-nummer?

Et d-nummer er et midlertidig ID-nummer du får hvis du har oppholdstillatelse i Norge og skal være her i mindre enn seks måneder. 

Hva er et DUF-nummer?

Alle som søker om opphold i Norge eller om beskyttelse, får et DUF-nummer. DUF-nummeret er søkeren sitt registreringsnummer i UDIs datasystem.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?