Skal fornye Familieinnvandring


For å beholde alle rettighetene dine er det viktig at du søker om fornyelse i god tid før oppholdstillatelsen din går ut.

Hvis du ikke har F-kode, må du gjøre dette

  1. Tre måneder før oppholdstillatelsen din går ut bør du registrere søknadsskjemaet ditt på Søknadsportalen og bestille time hos politiet. Det kan være flere ukers ventetid på å få time.
  2. Vanligvis må du møte opp til avtalt time hos politiet og levere dokumentene dine senest én måned før oppholdstillatelsen din går ut. På grunn av korona-situasjonen er politiet stengt for oppmøte. Vi har forståelse for at du ikke får mulighet til det nå. Hvis du har registrert søknad om fornyelse eller permanent oppholdstillatelse og betalt gebyr i tide (innen syv dager før tillatelsen går ut), så kan du fortsette å arbeide på samme vilkår som før selv om du nå ikke får møtt hos politiet. Du må forsøke å få ny time når det igjen blir mulig å møte hos politiet.

Da vil du fortsatt ha de samme rettighetene som tidligere til å jobbe, studere og så videre mens du venter på at vi behandler søknaden din. Du har disse rettighetene helt til du har fått svar på søknaden, selv om oppholdstillatelsen din går ut i mellomtiden. 

Selv om du har søkt i tide, kan du få problemer med å reise ut og inn av Norge mens du venter på den nye tillatelsen din. Dette er fordi du ikke har et gyldig oppholdskort. Uten oppholdskortet kan du bli stoppet i grensekontrollen i andre land. Du kan også få problemer med å slippe inn i Norge igjen når du skal tilbake hit. 

Hvordan er familiesituasjonen din?

  • Familiesituasjonen er som før

  • Du og ektefellen/samboeren din har flyttet fra hverandre og dere har felles barn

  • Du har blitt enke/enkemann

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om familieinnvandring.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?