Vold i familien / nære relasjoner


Hvis noen blir utsatt for fysisk eller psykisk vold eller trusler fra familiemedlemmer eller tidligere familiemedlemmer, kalles dette vold i nære relasjoner. Dette gjelder også barn som opplever vold i familien. 

Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap regnes også som vold i nære relasjoner. 

Hvis noen blir utnyttet av et familiemedlem eller av en annen person, til for eksempel prostitusjon, arbeid, tigging eller kriminalitet, kalles dette menneskehandel

I Norge er det forbudt å utsette noen for vold, inkludert vold i familien, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og menneskehandel.  

Mer informasjon

  • Hva er vold i familien?

  • Selvstendige oppholdstillatelser for de som har blitt utsatt for vold

Fant du det du lette etter?