Tvangsekteskap


To mennesker kan gifte seg hvis begge er over 18 år, er enige om det og selv ønsker det. Hvis noen gifter seg mot sin vilje etter å ha blitt utsatt for press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold, kalles det et tvangsekteskap. 

Tvangsekteskap er straffbart

 • Det er forbudt å tvinge eller presse noen til å gifte seg.
 • Den som tvinger noen inn i et ekteskap, risikerer fengselsstraff i inntil seks år. Dette gjelder også hvis ekteskapet er inngått i utlandet. Utenlandske statsborgere som blir dømt for dette kan bli utvist fra Norge.
 • Hvis du har blitt tvangsgiftet kan du få skilsmisse uten separasjon. Du kan også søke om at ekteskapet kan gjøres ugyldig. Dette må du søke om innen seks måneder etter at du ble fri fra tvangen, og senest fem år etter at du ble gift. Hvis ekteskapet gjøres ugyldig, blir du registrert som ugift etterpå, og ikke som skilt.

Er du utsatt for tvangsekteskap?

 • Hvis du er utsatt for tvangsekteskap kan du få hjelp. Du kan få trygg bolig på et krisesenter eller fra barnevernet, veiledning samt advokathjelp til å anmelde og til å  gjøre ekteskapet ugyldig. 
 • Dersom UDI får opplysninger om eller mener at du eller ektefellen din er utsatt for tvangsekteskap, skal vi avslå en søknad om familieinnvandring. 
 • Hvis du har kommet til Norge på familieinnvandring med ektefellen din, kan du søke om en egen oppholdstillatelse i Norge dersom ekteskapet gjøres ugyldig på grunn av tvang.  
 • Hvis du har kommet til Norge på familieinnvandring med samboer eller ektefelle, kan du søke om en egen oppholdstillatelse for deg og barna dine dersom du er utsatt for vold/mishandling i forholdet.
 • Hvis du frykter å bli utsatt for tvangsekteskap i hjemlandet, kan du søke om beskyttelse (asyl) i Norge.

Frykter du tvangsekteskap i utlandet?  

 • Hvis du er redd for at du skal bli giftet bort mot din vilje mens du er i utlandet, bør du ikke reise. Det kan være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg i utlandet. Du bør søke hjelp dersom du er redd for tvangsekteskap i utlandet.
 • Hvis du er redd for at noen vil tvinge deg til å reise, kan du levere inn passet ditt til politiet.
 • Hvis du reiser, bør du først la en voksen du stoler på vite hvor du skal og hvordan de kan kontakte deg. Gi denne personen, for eksempel en lærer, en kopi av passet ditt og be dem kontakte politiet hvis du ikke kommer tilbake til Norge til avtalt tid. Du kan også gi beskjed til den norske ambassaden om situasjonen din.
 • Noter deg telefonnummer til den nærmeste norske ambassaden (eksternt nettsted) eller Utenriksdepartementets nødtelefon +47 23 95 13 00.

Hvem kan hjelpe deg?

Mer informasjon for hjelpere