Gebyr


De aller fleste som leverer en søknad, må betale et søknadsgebyr. Her finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling. 

Hvor mye skal du betale i gebyr?

  • Besøksvisum

  • Familieinnvandring

  • Arbeid, studier og au pair

  • Andre typer oppholdstillatelse

  • Permanent oppholdstillatelse

  • Utlendingspass og reisebevis

  • Statsborgerskap

  • Klager på alle typer vedtak

Hvordan betaler du gebyret?

  • Hvis du registrerer søknaden din på Søknadsportalen (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu), betaler du gebyret med Visa-kort eller Mastercard samtidig som du registrerer søknaden.
  • Hvis du ikke kan bruke Søknadsportalen, må du betale gebyret senest samtidig som du leverer søknaden. Hvis du betaler på forhånd, må du levere inn den originale kvitteringen sammen med søknaden. 

Tilbakebetaling av gebyr

Hvis du har spørsmål om tilbakebetaling av gebyr, må du ta enten ta kontakt med politiet der du bor, eller utenriksstasjonen hvis du er i utlandet.