Gebyr


De aller fleste som leverer en søknad må betale et søknadsgebyr. Her finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling. 

Hvor mye skal du betale i gebyr?

 • Beskyttelse (asyl) og sterke menneskelige hensyn

 • Besøksvisum

 • Familieinnvandring

 • Arbeid, studier og au pair

 • Andre typer oppholdstillatelse

 • Permanent oppholdstillatelse

 • Utlendingspass og reisebevis

 • Statsborgerskap

 • Bestille nytt oppholdskort

Hvordan betaler du gebyret?

 • Hvis du registrerer søknaden din på Søknadsportalen (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu), betaler du gebyret med Visa-kort eller Mastercard samtidig som du registrerer søknaden.
 • Hvis du ikke kan bruke Søknadsportalen, må du betale gebyret senest samtidig som du leverer søknaden. Hvis du betaler på forhånd, må du levere inn den originale kvitteringen sammen med søknaden. 

Tilbakebetaling av gebyr

Det er kun mulig å få tilbakebetalt et gebyr hvis du ikke ennå har levert søknaden ved personlig oppmøte. Hvis du har spørsmål om tilbakebetaling av gebyr, må du kontakte ambassaden eller politistasjonen du valgte i søknaden da du betalte gebyret.

Slik blir gebyrene bestemt

Søknadsgebyret for en type søknad reflekterer hva det i gjennomsnitt koster utenriksstasjoner, politiet og UDI å behandle denne typen søknad. Når gebyret blir beregnet, inkluderes både kostnader som er direkte knyttet til saksbehandlingen og en andel av de indirekte kostnadene (for eksempel ledelse, drift og IKT-forvaltning) der dette er relevant.

Når norske myndigheter gjennomgår og oppdaterer kostnader knyttet til de ulike sakstypene, for å bestemme gebyrene, tar vi utgangspunkt i forsiktige estimater, slik at ikke søkerne må dekke unødvendige kostnader.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?