EU/EØS-borger


Når vi bruker uttrykket "EU/EØS-borger", mener vi en statsborger av et av EU-landene, Island, Liechtenstein eller Sveits. 

Statsborgere av disse landene regnes som EU/EØS-borgere i vårt regelverk

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike 

Kan norske borgere regnes som EU/EØS-borgere i familieinnvandringssaker og visumsaker?

Hvis referansepersonen (familiemedlemmet i Norge) er norsk, kan han eller hun bare regnes som EU/EØS-borger hvis:  

  1. dere har bodd fast sammen i et annet EU/EØS-land enn Norge, og 
  2. referansepersonen har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, hatt tilstrekkelig midler eller vært student der, og 
  3. dere nå flytter til Norge sammen.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?