Informasjon om EU/EØS-regelverket


Borgarar av EU/EØS-land og familiemedlemmene deira blir omfatta av EU/EØS-regelverket, som gir dei andre rettar enn borgarar av andre land.

Spørsmål og svar

Om EU/EØS-regelverket

  • Kva er EU/EØS-regelverket?

  • Kven er EU/EØS-borgar?

  • Kven er omfatta av EU/EØS-regelverket?

  • Kva inneber brexit?

Registreringsordninga

  • Kva er registreringsordninga for EU/EØS-borgarar?

  • Er det politiet eller UDI som registrerer EØS-borgarar og familiemedlemmene deira?

  • Kva er eit registreringsbevis for EU/EØS-borgar?

Lovleg opphald

  • Kan norske borgarar og familiemedlemmene deira vere omfatta av EU/EØS-regelverket i Noreg?

  • Korleis oppheld EU/EØS-borgarar, og familiemedlemmene deira, seg lovleg i Noreg?

  • Eg har vore på besøk i Noreg i tre månader. Kan eg søkje om å få vere her lengre?

Arbeid i Noreg

Rettar i Norge

Fant du det du lette etter?