Oppholdskort


Et oppholdskort er et plastkort i kredittkortformat som er ditt bevis på at du har oppholdstillatelse i Norge. 
  • Alle som har oppholdstillatelse i Norge, og ikke er EU/EØS-borgere skal ha et slikt kort. Hvis du har fått oppholdstillatelse, gå til «Har fått svar» for informasjon om hvordan du skaffer deg oppholdskort.
  • Kortet er gyldig like lenge som oppholdstillatelsen din. Når oppholdstillatelsen din går ut, må du søke om ny oppholdstillatelse for å kunne få nytt oppholdskort.
  • Hvis du har permanent oppholdstillatelse er kortet gyldig i to år. Hvis du har varig oppholdsrett er kortet gyldig i ti år. Før kortet går ut, må du bestille nytt kort.
  • Du må vise fram kortet ved kontroll. Hvis du ikke har det med deg, kan du bli bedt om å hente det. 
  • Med mindre noe annet står på kortet, viser det også at du har rett til å reise fritt i Schengenområdet. Du bør derfor ha med deg kortet når du reiser i utlandet. Du må alltid ha med deg passet ditt i tillegg. Du kan oppholde deg i andre Schengenland i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager.

 Oppholdskort

Kortet inneholder blant annet et foto av deg, din signatur og fingeravtrykk. Fingeravtrykkene blir ikke lagret noe annet sted enn på selve kortet.