Skal fornye Nytt oppholdskort


Hvis du har permanent oppholdstillatelse, og oppholdskortet ditt eller etiketten i passet ditt har gått ut, kan du bestille et nytt oppholdskort.

Du må bestille nytt oppholdskort hvis

  • du har permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse) eller varig oppholdsrett og oppholdskortet ditt, eller etiketten i passet ditt, er gått ut på dato 
  • oppholdskortet ditt er mistet, stjålet eller skadet
  • opplysninger i kortet er feil (for eksempel navn eller statsborgerskap)
  • du har mottatt et ødelagt eller skadet oppholdskort som du vil reklamere på
  • du har etikett i passet ditt som har gått ut på dato. Det er ikke mulig å få en ny etikett.
  • du har etikett i passet ditt og vil erstatte den med et oppholdskort

Du skal ikke bestille nytt oppholdskort hvis

  • du ikke har permanent oppholdstillatelse og oppholdskortet ditt har gått ut. Da må du søke om å fornye oppholdstillatelsen din istedet.
  • du er statsborger i et EU/EØS-land. EU/EØS-borgere skal ikke lenger ha etikett i passet sitt eller oppholdskort. 

Krav til å få nytt kort

  • Krav til å bestille nytt oppholdskort