Bilde/passfoto


Du skal ikkje ha med eige bilde når du søker om visum, opphaldsløyve eller reisedokument. Politiet eller utanriksstasjonen tar bilde av deg når du møter opp til timen din. Dette gjeld alle, også barn. 

Viss du får opphaldsløyve i Noreg, vil politiet ta eit nytt bilde av deg til opphaldskortet ditt, viss du leverte søknaden din ved ein utanriksstasjon. Bildet som politiet eller utanriksstasjonen tar av deg må fylle bestemde krav, slik at det er lett å kjenne deg igjen.  

Krava til bilde for visum, opphaldsløyve og reisedokument er dei same som krava til ansiktsfoto i pass og nasjonale ID-kort.

Kvalitetskrav til ansiktsfoto

  • Ansiktsfotoet skal vise ansiktet til innehavaren slik vedkommande ser ut i dag.
  • Begge auge, augebryn og øra skal vere heilt synlege.
  • Blikket skal vere retta mot kameraets linse.
  • Ansiktsuttrykket skal vere nøytralt og munnen skal vere lukka.
  • Bakgrunnen skal vere jamt belyst.
  • Ansiktet skal vere jamt belyst.
  • Briller og hodeplagg* skal ikkje nyttast.
  • Ansiktet til passøkeren skal vere avbilda rett framanfrå.
  • Skjerf, vesker og yttertøy blir tatt av før ein skal fotograferast.

*personar kan av religiøse eller andre særskilde grunnar, til dømes ved sjukdom, bruke hodeplagg på fotografiet når det er forventa at vedkommande vil bruke tilsvarande hodeplagg i framtidige kontrollar. Hodeplagget må ikkje tildekke noko av ansiktet eller meir av hovudet enn det som er nødvendig. Hodeplagget må ikkje vere så stramt at det endrar den naturlege fasongen til ansiktet. 

På nettsida til politiet kan du sjå kvalitetskrava til ansiktsfoto med dømebilde (eksternt nettsted)

Fant du det du lette etter?