Kan jeg miste oppholdstillatelsen min?


I noen tilfeller kan du miste oppholdstillatelsen din.

Å miste en oppholdstillatelse betyr at UDI bestemmer at oppholdstillatelsen ikke skal gjelde lengre. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Det kan være ulike grunner til at du mister oppholdstillatelsen din, for eksempel hvis:

  • du arbeider mer enn du har lov til hos vertsfamilien din
  • du arbeider for andre familier eller andre arbeidsgivere
  • du flytter ut fra vertsfamilien din. ( Hvis du skal bytte vertsfamilie, må du søke om fornyelse)
  • du blir gravid og derfor slutter å være au pair
  • UDI får vite at du har barn i hjemlandet ditt

I noen slike tilfeller kan du også bli utvist fra Norge.

Her finner du mer informasjon om tilbakekall av en oppholdstillatelse.