Kan eg miste opphaldsløyvet mitt?


I nokre tilfelle kan du miste opphaldsløyvet ditt.

Å miste en oppholdstillatelse betyr at UDI bestemmer at oppholdstillatelsen ikke skal gjelde lengre. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Det kan vere ulike grunnar til at du mistar opphaldsløyvet ditt, for eksempel viss:

  • du arbeider meir enn du har lov til hos vertsfamilien din
  • du arbeider for andre familiar eller andre arbeidsgivarar
  • du flyttar ut frå vertsfamilien din. ( Viss du skal byte vertsfamilie, må du søkje om fornying)
  • du blir gravid og derfor sluttar å vere au pair
  • UDI får vite at du har barn i heimlandet ditt

I nokre slike tilfelle kan du også bli utvist fra Noreg.

Her finn du meir informasjon om tilbakekalling av eit opphaldsløyve.