Tuberkulosetesting


  • Med en gang en au pair kommer til Norge, må vertsfamilien sørge for at hun får lovpålagt blodprøve og røntgenundersøkelse for tuberkulose. 
  • Undersøkelsen må gjennomføres før au pairen begynner å passe barna, så familien bør derfor bestille time for undersøkelse til en av de første dagene etter ankomsten. 
  • Au pairen må først møte opp for å ta blodprøve. Da vil hun få en henvisning til røntgen og informasjon om hvor hun kan ta røntgenundersøkelsen.
  • Vertsfamilier som bor i Oslo kommune skal kontakte helsestasjonen i sin bydel (eksternt nettsted). Vertsfamilier som bor i Bærum kommune skal kontakte Folkehelsekontoret i Sandvika (eksternt nettsted) og vertsfamilier som bor i Asker kommune skal kontakte Vaksinasjons- og smittevernkontoret i Asker (eksternt nettsted). Au pairer som bor i andre kommuner skal ta kontakt med kommunens smittevernkontor eller kommuneoverlegen.
  • Personer fra Vest-Europa, Estland, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, USA, Canada, New Zealand, Australia, Belize, Surinam eller Japan trenger ikke testes for tuberkulose.