Jeg har fått avslag av UDI - kan jeg klage?


Du får tildelt advokat av UDI og du kan klage på avslaget. Advokaten skal forklare vedtaket og hjelpe deg med å klage.

Du kan også få råd fra organisasjoner som tilbyr rettshjelp til asylsøkere, som for eksempel Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (eksternt nettsted), Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (eksternt nettsted), Jussbuss (eksternt nettsted) og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) (eksternt nettsted).

UDI vurderer klagen, og hvis UDI ikke omgjør vedtaket, sender UDI saken til Utlendingsnemnda (UNE) (eksternt nettsted).

Når saken din er sendt til UNE, er det UNE som har ansvaret for saken din, og du må kontakte UNE (eksternt nettsted) hvis du har nye dokumenter eller opplysninger.

Du får vanligvis bli i Norge mens UNE behandler klagen din. Dette kalles «utsatt iverksettelse». Hvis du ikke har fått utsatt iverksettelse, må du reise ut av Norge før UNE har behandlet klagen din. Hvis du ikke reiser hjem selv, kan politiet sende deg til hjemlandet ditt.

Hvis du søker asyl i et annet Dublin-land, kan dette landet be om at du blir sendt tilbake til Norge. Når du kommer tilbake til Norge, får du ikke behandlet asylsaken på nytt. Avslaget du har fått, gjelder fortsatt og du må reise hjem. Hvis du ikke reiser hjem selv, kan politiet sende deg til hjemlandet ditt.

Du kan få økonomisk støtte og hjelp til assistert hjemreise av UDI og IOM .