Hvis det tar litt tid før du forlater Norge


Du må reise tilbake til hjemlandet ditt når du har fått avslag på en søknad om beskyttelse. Hvis det likevel tar litt tid før du forlater Norge, må du sørge for at du forteller politiet hvor du bor.