Kan jeg reise til andre land mens jeg bor i Norge?


  • Etter at du har fått oppholdskortet ditt, kan du reise ut og inn av Norge så lenge oppholdstillatelsen varer.
  • Du må ha med deg reisebeviset og oppholdskortet ditt når du skal reise. 
  • Du kan besøke andre Schengenland i opptil 90 dager.
  • Du kan ikke reise til hjemlandet ditt.
  • Hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse, kan du vanligvis ikke ha oppholdt deg utenfor Norge i mer enn til sammen ti måneder de siste fem årene.